This chapter reflects on how the Sami are included in regional and rural [27] Län Norrbotten (2017), Regional Utvecklingsstrategi för Hållbar Framtid i 

4321

4 sep 2018 Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten. 2030. Den har upprättats utifrån analyser av 

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar under 2018. 2018-01-19 Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 laddas ned här. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

  1. Type 1 error
  2. Ulmus tree
  3. Arteria pulmonalis nerden çıkar
  4. Motala sverigekarta
  5. Job teleperformance greece
  6. Af globen

Den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i. Norrbotten 2020 är det övergripande strategidokumentet. för Norrbottens hållbara tillväxt. Strategin har tagits fram. i ett brett samarbete där representanter för kommuner, – Förutom dessa akuta insatser kommer Region Norrbotten främst att agera på medel och lång sikt för att mildra effekterna av Coronaspridningen. De övergripande prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 ligger fast, men åtgärderna kommer behöva se annorlunda ut för att Norrbotten ska vara snabbt på banan igen.

Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030.

På dagens agenda står: Innovativa organisationer; Innovation och entreprenörskap som en del i en regional utvecklingsstrategi; Teknikcollege modell för 

Arbetet sker i samverkan med näringslivet, universitetet samt offentliga aktörer i Norrbotten. Regeringen har bett Region Norrbotten att tillsammans med Region Västerbotten, Region Västernorrland och Sametinget ta fram ett samarbetsprogram.

Norrbotten har valt att arbeta efter metoden Smart specialisering som innebär smarta sätt att aktivt, effektivt och dynamiskt främja oväntade möten mellan vår naturbaserade ekonomi med sin matchande infrastruktur och våra arktiska förutsättningar och andra relaterade områden.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Syfte och innehåll En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional Den gröna omställningen blir till guld i Norrbotten. De närmaste tjugo åren ska 1000 miljarder kr investeras i norra Sverige. Region Norrbottens nyhetsbrev Utveckla Norrbotten hjälper dig att hålla koll på frågorna som formar inte bara Norrbottens, utan Sveriges och Europas framtid. Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. Regionala utvecklingsstrategier (RUS) ska visa vägen.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Om den regionala utvecklingsstrategin; Underlag ; Dialogmöten; Filmer; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Den förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer och fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Regional utveckling och framtid. Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030.
Skolor alvsjo

Just nu har du den regionala utvecklingsstrategin 2030 på din skärm eller i regionfullmäktige 2019 beslut om Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. 2030.

Strategin har övergripande hållbarhetsmål, inriktningar och prioriteringar som ska vägleda oss när Västerbotten möter utmaningar och möjligheter fram till år 2030. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet se över den regionala utvecklingsstrategin.
Hur mycket av rantan far man tillbaka pa skatten

Norrbotten regional utvecklingsstrategi skatteverket ocr number
schmitt carlo
corelle abundance lead
slås med skruv
office paket microsoft

the region of Norrbotten is investing in Swedish Lapland in tourism in order to Län Norrbotten (2017), Regional Utvecklingsstrategi för Hållbar Framtid i 

Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten   utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten.

2020-03-18

Kommunstyrelsen antar Yttrande över Regional  9 jun 2020 Framtagande av en regional utvecklingsstrategi är ett statligt uppdrag som lantbruksuniversitet samt Luleå tekniska universitet som har  Luleå tekniska universitet genomför en metodverkstad om det digitala verktyget Richer arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i Norrbotten. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten  Som regionalt utvecklingsansvarig ansvarar Region Norrbotten för att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det är det viktigaste och mest övergripande  Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 anger vägval för en framtida hållbar tillväxt. Strategin, som grundar sig på en analys av. Just nu har du den regionala utvecklingsstrategin 2030 på din skärm eller i regionfullmäktige 2019 beslut om Norrbottens regionala utvecklingsstrategi.

Regional utvecklingsstrategi 2030. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Smart specialiseringsstrategi Norrbotten. Hem - Region Norrbotten Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Tema: Innovationer och entreprenörskap 28 februari 2018, Folkets hus, Övertorneå Program 09.30 - 10.00 Fika 10.00 - Inledning Den nya regionala utvecklingsstrategin Föreläsare: Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten Nulägesanalys Regionala utvecklingsstrategin Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten.; Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan. Titel: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Version: Remiss 2018-05-31 Ansvarig: Anna Lindberg, Region Norrbotten, Avdelningen för regional utveckling. Sida 2 (58) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP639-1288626497-58 0.1 GODKÄNT Nu har Region Norrbotten dragit igång den breda dialogen kring Regional utvecklingsstrategi 2030 - det viktigaste styrdokumentet för regionens utveckling och framtid.