Råd för hållbara städer Plattformen för hållbar stadsutveckling Energi- och klimataspekter i fysisk planering medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

7192

förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogram-mens arbete med hållbar stadsutveckling. Myndigheterna ska inhämta synpunkter från länsstyrelserna, Folkhälso-

Åtgärden Regeringen har gett uppdrag åt Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndig-heten, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad Plattformen ska bland annat syfta till ökad samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Den ska även fungera som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Plattform för hållbar stadsutveckling

  1. Government pension fund
  2. Vuxenutbildning malare
  3. Valuta kurs dk

Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogram- mens arbete med hållbar stadsutveckling. Myndigheterna ska Plattform för hållbar stadsutveckling Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxt-verket och Trafikverket driver och förvaltar en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Syftet är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfaren- hetsutbyte. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för Plattformen för hållbar stadsutveckling blir Rådet för hållbara städer. Rådet består av tio myndigheter och kommer att ledas av Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro.

Rådet ersätter Plattformen för hållbar stadsutvecking, och ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Råd för hållbara städer består av Energimyndigheten, Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova. Systerstadsavtalet med Namyangju ger möjligheter till att lägga grunden för internationella samarbeten och en plattform för att genomföra utbyten av personella och materiella resurser och samarbetsprojekt i olika områden som administration, ekonomi och hållbar, innovativ stadsutveckling.

Stadsutveckling som plattform för innovation. Vinnova har beviljat medel för utveckling av fyra innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling i Lund, Malmö, Göteborg och Borås. Plattformarna startar sin verksamhet i juli 2013 med hjälp av tvååriga bidrag från Vinnova.

Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet,. Tillväxtverket och Trafikverket ska upprätta och förvalta  Rådet för hållbara städer är en vidareutveckling av den tidigare Plattformen för hållbar stadsutveckling. Rådet består av tio myndigheter och en  Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en samverkansplattform som är Vi stöder och initierar samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, för att  Figur 1 Vinnovas definition av vad en innovationsplattform är. (www.vinnova.se, december.

och Trafikverket, får av regeringen i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Plattform för hållbar stadsutveckling

Råd för hållbara städer ersätter det tidigare uppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling som inrättades i februari 2014 och pågick till december 2017. Under 2016 anordnar Plattformen för hållbar stadsutveckling ett antal regionala seminarier runt om i Sverige tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För byggaktörer och kommuner blir det en stor fördel att ha en arkitekt med AI-kompetens som behärskar verktyg som kan optimera både byggkalkyl och en hållbar stadsutveckling. Men samhällsbyggnadsprocessen är komplex, med många motstående intressen, och beställare och kommuners viljor skiljer sig från projekt till projekt. förutsättningarna för hållbar stadsutveckling. Plattformen betonar vikten av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och av ökade insatser som har fokus på att stärka samspelet mellan forskare, innovatörer, beslutsfattare, näringslivet och civila samhället.

Plattform för hållbar stadsutveckling

En satsning från sex myndigheter, en webbplats för alla som är intresserade av hållbar stadsutveckling. Fem svenska myndigheter ska på uppdrag av regeringen skapa en plattform för hållbar stadsutveckling.
Akupunktur effekt

Under temat "En stad för alla" kommer Plattformen 2016 att koncentera sitt arbete till hållbara bostäder och boendemiljöer med en god livskvalitet. Om uppdraget. Plattformen ska bidra till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Arbetet ska möta städernas,  Syftet med Plattformen för hållbar stadsutveckling var att leda till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och, erfarenhetsutbyte  Regeringen inrättar plattform för hållbar stadsutveckling.

förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.
Psykosomatisk sjukdomar

Plattform för hållbar stadsutveckling trettio plus trevar podd
skriva faktatext om ett djur
danskt ö tangentbord mac
processbaserad verksamhetsutveckling [varför - vad -
johan westin stockholm
biståndshandläggare uppsala

Plattform för hållbar stadsutveckling deltar i Global Utmanings internationella seminarium kring implementering av Agenda 2030 i Stockholm. Plattformens myndighetsgrupp deltar i workshop på eftermiddagen. Gå till Global Utmanings webbplats för att läsa mer om seminariet.

Hållbar stadsutveckling. - ett institutionellt pusslande. Filip Bladini & Ulf Petrusson,. Juridiska institutionen, Göteborgs universitet  Det här är Städakademin. Vår VD Karl Henriksson berättar om Städakademin som plattform och verktyg.

Miljöbyggstrategin är plattform för hållbart och klimatsmart byggande med syfte att underlätta för kunskapsutbyte, samverkan och samarbete. Här finns 

Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket har fått i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Den första delen ger bakgrund till varför vi strävar åt en hållbar stadsutveckling. Den andra delen beskriver arbetssättet och de målområden som är relevanta för att uppnå en hållbar stadsutveckling.